Alles van Lopik
Bekijk de agenda
< maart 2019 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
9
 
 
 
 
1
2
3
10
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
12
18
19
20
21
22
23
24
13
25
26
27
28
29
30
31

Besluiten raadsvergadering Lopik 30 oktober 2018

Besluiten raadsvergadering Lopik 30 oktober 2018
Lopik Geplaatst 3 november 2018

U vindt hier o.a. de besluiten betreffende: Tarieven afvalstoffenheffing 2019, Verordening naamgeving en nummering (adressen) Lopik 2018 en moties vreemd aan de orde van de dag.

Na de vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Lopik worden de belangrijkste besluiten en bespreekpunten toegelicht via onderstaand bericht.

Tarieven afvalstoffenheffing 2019

De raad heeft unaniem besloten het basisbedrag afvalstoffenheffing 2019 met € 10 te verhogen tot € 110,00 per aansluiting. De raad heeft het variabel tarief afvalstoffenheffing 2019 als volgt vastgesteld:

Capaciteit Variabel deel Verhoging 20198
40 liter € 0,00 € 0,00
80 liter € 20,00 € 0,00
140 liter € 55,00 € 0,00
180 liter € 100,00 € 10,00
240 liter € 175,00 € 25,00
360 liter € 300,00 € 50,00
480 liter € 425,00 € 75,00
600 liter € 600,00 € 100,00


Kostenstijging

De afvalstoffenheffing mag structureel niet meer opbrengen dan de kosten die worden gemaakt voor het inzamelen en verwijderen van afval en alle werkzaamheden die daarmee samenhangen. Op dit moment zijn de inkomsten structureel lager dan de uitgaven. Doordat de opbrengst al een aantal jaren niet is verhoogd en de vaste lasten blijven stijgen, is het tarief niet meer kostendekkend.
Omdat de kostenstijging vooral wordt veroorzaakt door stijging van de vaste lasten is een stijging van € 10 van het basisbedrag verantwoord. Die kosten worden namelijk gemaakt voor alle inwoners, ongeacht de hoeveelheid aangeboden afval/grondstoffen. Om ook een impuls te geven aan het scheidingsgedrag is het voorstel om het variabele deel voor grotere containers vanaf de 180 liter inhoudsmaat naar boven bij te stellen.

Beoogd effect

Naast het in evenwicht brengen van de inkomsten en uitgaven willen we nogmaals een extra financiële prikkel geven om het scheidingsgedrag te verbeteren. In 2018 zijn de tarieven voor grotere inhoudsmaten van de minicontainer naar boven bijgesteld, terwijl de kleinere inhoudsmaten voordeliger werden. Hierdoor is een flinke toename van de inzameling van nuttige grondstoffen te zien. Ook lijkt het erop dat het verstrekken van de GFT-keukenafvalbakjes effect heeft gehad.

  • De inzameling van GFT is met 69 ton over een periode van 8 maanden gestegen. 
  • De inzameling van PMD is over een periode van 7 maanden met ruim25 ton toegenomen. 
  • Oud papier blijft ondanks een landelijke trend van daling op een constant niveau. 
  • De inzameling van restafval is over een periode van 8 maanden met 58 ton gezakt.

In de eerste 8 maanden van 2018 zien we ten opzichte van 2017 de hoeveelheid restafval per inwoner nog steeds een dalende trend vertonen. Daarmee blijken de maatregelen effect te hebben. Het gaat echter nog niet snel genoeg om de doelstelling in 2020 te bereiken. Om die reden wordt nu voorgesteld om de tarieven van de afvalstoffenheffing nog verder te differentiëren. Deze financiële prikkel is bedoeld om slecht of niet scheiden van huishoudelijk afval verder te ontmoedigen door een hoger variabel tarief voor grotere minicontainers te
heffen, terwijl het variabel tarief voor de kleinere inhoudsmaten op hetzelfde niveau blijft.

 

Verordening naamgeving en nummering (adressen) Lopik 2018

De raad heeft de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Lopik 2018 unaniem vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010, zoals vastgesteld op 26 oktober 2010.

 

Moties vreemd aan de orde van de dag

Er zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag (onderwerpen die niet geagendeerd zijn) ingediend.

Bij de motie waarin het college wordt verzocht om in bestaand en toekomstig beleid LHBTI-paragrafen op te nemen, staakten de stemmen. Het nemen van een beslissing wordt uitgesteld tot een volgende vergadering.

In de andere motie wordt het college verzocht om de voedselvoorziening, met het oog op de agrarische sector, als vierde hoofdthema te agenderen in een op te stellen Ambitiedocument. De andere drie hoofdthema's zijn energietransitie, klimaatadaptatie en recreatie. Deze motie is in meerderheid aanvaard.

Margreet Hairstyling IJsselstein!

Meer informatie | Gemeente Lopik

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

City Bed IJsselstein
De Bruin Entertaiment