Alles van Lopik
Bekijk de agenda

Prijswinnaars Ereprijs Wijk- en buurtbeheer 2018 en Jongerenawards 2018

Prijswinnaars Ereprijs Wijk- en buurtbeheer 2018 en Jongerenawards 2018
Lopik Geplaatst 11 januari 2019

Op donderdag 10 januari 2019 vond de feestelijke uitreiking plaats van de Ereprijs voor Wijk- en Buurtbeheer 2018, jongeren awards en erepenning, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Lopik.

Wethouder J.R.C. van Everdingen reikte de prijzen uit. De eerste prijs ging naar Dorpsvereniging Polsbroek. Kubus Cabauw werd tweede. De ViaVia Weggeefwinkel ontving de derde prijs.

Ook werd de Jongerenaward 2018 uitgereikt. Burgemeester Laurens de Graaf reikte de Jongerenaward uit aan Simone Pardoel en Marco Buitelaar, beiden woonachtig in Benschop.

Tevens erepenning in zilver uitgereikt aan vertrekkend gemeentesecretaris de heer Capel

Foto's: Leo Bennis, zie ook onderin het bericht de complete impressie!

Ereprijs Wijk- en Buurtbeheer 2018 uitgereikt

Als inwoners samen met buurt- of dorpsgenoten de leefbaarheid van de woonkern verbeteren, kan de vrijwilligersgroep de Ereprijs Wijk- en Buurtbeheer winnen. De Ereprijs wordt jaarlijks uitgereikt en bestaat uit een drietal geldprijzen. De eerste prijs is een bedrag van € 500. De tweede en derde prijs is een bedrag van € 100. Het bedrag mag vrij worden besteed, maar moet wel ten dienste van de groep of wijk worden gebracht.

De jury had de opdracht uit zeven inzendingen drie prijswinnaars te kiezen.
Bij de selectie is gekeken naar de criteria zelfwerkzaamheid, creativiteit, originaliteit, aantal betrokken vrijwilligers, resultaat en draagvlak. De jury is tot de conclusie gekomen dat alle negen inzendingen aan deze criteria voldoen. Daarom geeft de jury een welgemeend compliment aan alle vrijwilligers die steeds weer klaar staan om al deze activiteiten te organiseren.

De prijswinnaars van de Ereprijs Wijk- en Buurtbeheer 2018:

1e prijs: Dorpsvereniging Polsbroek
voor het organiseren van het Lopiks Kernenspel
Motivatie jury

  • Ongelofelijk charmant initiatief. Zo ontstaat de verbinding tussen de kernen die we graag willen zien.
  • Geweldig initiatief. Veel mensen hebben er aan mee gedaan. Bewonderingswaardig.
  • Hopen dat het echt een vervolg krijgt. Het weer was erg slecht, maar toch gingen ze door. Het initiatief overstijgt de kernen. Van afhankelijkheid naar eenheid.

2e prijs: Kubus Cabauw
voor het organiseren van Werelds Cabauw/Cabauw Airport
Motivatie jury

  • Heel knap en bewonderingswaardig. 
  • Ze hebben het hele dorp weten te betrekken bij de organisatie en uitvoering. 
  • Onwijs mooi dat het steeds weer lukt. Hoe verzin je het?! Het past bij Cabauw
  • Hoe een kleine gemeenschap iets groots kan doen.

3e prijs: ViaVia Weggeefwinkel
Motivatie jury

  • Heel mooi initiatief. Mooie en nette manier om mensen iets extra's te kunnen geven. 
  • Je zorgt met elkaar voor elkaar. 
  • Ook een goed initiatief in het kader van duurzaamheid. Spullen worden niet weggegooid maar krijgen een nieuw leven.

Jongerenaward 2018 uitgereikt

Simone Pardoel
Motivatie jury
Simone zet zich al vanaf veertienjarige leeftijd in voor de Stichting Omnisport Benschop. Het is bijzonder en mooi dat zij hier al op jonge leeftijd mee is begonnen. Ze heeft haar steentje bijgedragen en heeft een voorbeeldfunctie. Het enthousiasme komt sterk naar voren. Mooi om te zien dat iemand zo begaan is met anderen. Komt heel sympathiek over. Ze zet zich al jaren in voor mensen met een beperking.

Marco Buitelaar
Motivatie jury
Marco is bestuurslid van de Klankbordgroep Benschop, van de Werkgroep Behoud Lopikerwaard en van de rommelmarktcommissie van de Hervormde Kerk. Hij is ambassadeur van de witte bruggetjes over de wetering in Benschop, geeft leiding aan het Open Jeugdwerk binnen de Hervormde Kerk en heeft zitting genomen in de ateliergroep voor het ‘plan Zeldenrust'. Daarnaast was hij jarenlang bestuurslid van de Jongerenvereniging van de Hervormde Kerk
Marco heeft grote Interesse in gemeenschap. Hij kan goed creatief denken en heeft veel energie om meerdere dingen op te pakken. Zijn inzet is van maatschappelijk belang. Je komt het niet veel tegen dat jongeren zich sterk maken voor hun eigen kern. Hij brengt veel enthousiasme mee in een gesprek, wat maakt dat mensen hem respecteren, op een hele vriendelijke manier.

Jongerenaward
Burgemeester De Graaf reikte voor de tweede keer een Jongerenaward uit.
De Jongerenaward kan worden uitgereikt aan jongeren tussen de 6 en 25 jaar die zich bijzonder hebben ingezet voor een ander of voor de gemeente Lopik, die een bijzondere prestatie hebben geleverd of een bijzondere daad hebben verricht of die een goed initiatief hebben genomen.
Bij de uitreiking hoort een blijvende herinnering. In de hal van het gemeentehuis wordt een ‘Wall of fame' ingericht met de namen van de jongeren aan wie een award is uitgereikt. Daarnaast krijgen de jongeren een oorkonde uitgereikt die zij mee naar huis mogen nemen.

Erepenning in zilver uitgereikt aan vertrekkend gemeentesecretaris de heer Capel

De heer H. Capel uit Lopikerkapel
Gemeentesecretaris Hans Capel nam tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2019 afscheid van de gemeente Lopik. Na een dienstverband van maar liefst 37 jaar, waarvan de laatste 10 jaar in de functie van gemeentesecretaris, ging hij op 10 januari officieel met pensioen.

Toekenningscriteria Erepenning
De erepenning kan worden uitgereikt aan personen of instellingen die jegens de plaatselijke gemeenschap of de gemeente algemeen erkende verdiensten hebben verworven

 

 


Meer informatie | Gemeente Lopik | Foto's: Leo Bennis

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Margreet Hairstyling
Uitvaartverzorging Midland
ZZpijl
De Bruin Entertaiment