Alles van Lopik
Bekijk de agenda
< juni 2019 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
22
 
 
 
 
 
1
2
23
3
4
5
6
7
8
9
24
10
11
12
13
14
15
16
25
17
18
19
20
21
22
23
26
24
25
26
27
28
29
30

Besluiten raadsvergadering Lopik 19 februari 2019

Besluiten raadsvergadering Lopik 19 februari 2019
Lopik Geplaatst 24 februari 2019

U vindt hier o.a. de besluiten betreffende: Krediet voor onderzoek ontwikkelmogelijkheid locatie gemeentehuis, Krediet voor groot onderhoud zwembad Lobeke en ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning' en wijziging ‘Verordening Jeugdhulp'.

Krediet voor onderzoek ontwikkelmogelijkheid locatie gemeentehuis

De gemeenteraad stelt in meerderheid een voorbereidingskrediet van maximaal € 50.000 beschikbaar voor het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheid om de locatie gemeentehuis te ontwikkelen als woningbouwlocatie. Voor dit onderwerp zijn een amendement en een motie ingediend. Het amendement om zowel de locatie gemeentehuis als locatie Rabobank te onderzoeken voor toekomstige woningbouw en/of vestigingsplaats gemeentehuis is verworpen. De motie om eerst een aantal voorwaarden voor de ontwikkeling te onderzoeken is aangenomen.

Rabobank Utrechtse Waarden heeft gevraagd naar de mogelijkheid om de eigen locatie aan de Rembrandtlaan te ontwikkelen voor woningbouw. Hierover zijn verkennende gesprekken gevoerd tussen Rabobank en gemeente Lopik.
Uit een onlangs door Companen uitgevoerd woningmarktonderzoek en de Woonvisie Lopik blijkt dat in de gemeente Lopik vooral behoefte is aan koop- en huurappartementen. Ook in de praktijk, zoals bij de ontwikkeling van het project Lentehof, bleek dat de vraag hiernaar vele malen groter is dan de beschikbare woningen.
Echter, het realiseren van appartementen op de locatie Rabobank is minder gewenst omdat deze locatie decentraal ligt en op afstand van de voorzieningen. Tijdens de verkennende gesprekken tussen gemeente en Rabobank is dit alles besproken en is nagedacht over een mogelijke ruil van locatie met het gemeentehuis.

Krediet voor groot onderhoud zwembad Lobeke, jaarschijf 2019

De gemeenteraad stelt unaniem een krediet van € 37.200 ter beschikking voor groot onderhoud aan het zwembad Lobeke.

De meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) van het zwembad geeft een duidelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden per jaar. De kredietaanvraag volgt na een visuele en technische inspectie aan de gebouwen en installaties om de noodzaak en prioritering vast te stellen.
Beoogd effect is het in stand houden van het zwembad en het waarborgen van de veiligheid van de gebruikers.

 

Wijziging ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning' en wijziging ‘Verordening Jeugdhulp' vastgesteld

De gemeenteraad heeft de gewijzigde ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning' en de gewijzigde ‘Verordening Jeugdhulp' unaniem vastgesteld.

 


Meer informatie | Gemeente Lopik

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

De Bruin Entertaiment
City Bed IJsselstein