Alles van Lopik
Bekijk de agenda

8 Koninklijke Onderscheidingen

8 Koninklijke Onderscheidingen
Lopik Geplaatst 27 april 2019

Tijdens de zogenaamde 'Lintjesregen' op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester de heer dr. L.J. de Graaf zeven Koninklijke Onderscheidingen uit namens Zijne Majesteit de Koning. En nog een Koninlijke Onderscheiding in de provincie Groningen.

De acht Koninklijke Onderscheidingen betreffen allemaal Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De ‘Lintjesregen' vond plaats in het Dorpshuis XXL in Benschop waar 7 Koninlijke Onderschedingen werden uitgereikt plus 1 Koninklijke Onderscheiding met huisbezoek, daarnaast ontving één inwoner van de gemeente Lopik vandaag een Koninklijke onderscheiding in de gemeente Westerkwartier (provincie Groningen).

Voor het eerst werd in de gemeente Lopik een echtpaar tegelijkertijd Koninklijk onderscheiden.

Mevrouw J.C. Anbergen-van Zuilen uit Cabauw

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw J.C. Anbergen-van Zuilen ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1975 - 1995: Vrijwilliger bij het kerkkoor Burning Candles te Lopik. Betrokkene zorgde samen met haar echtgenoot voor het vervoer naar optredens en uitstapjes.
 • 1978 - 1984: Vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Cabauw. Betrokkene droeg zorg voor het wassen van de kleding van een jeugdelftal.
 • 1983 - heden: Bestuurslid van de ouderenvereniging Cabauw 60plus te Lopik. Betrokkene initieert en organiseert activiteiten, zoals lezingen, bedrijfsbezoeken en fietstochten. Zij int de contributies en de inschrijfkosten van activiteiten, notuleert de vergaderingen en legde een index aan van alle activiteiten. Daarnaast bracht zij ouderen naar de kerkdiensten en bezoekt zij ouderen bij ziekte of rouw.
 • 1986 - 2006: Vrijwilliger bij de Stichting Een Helpende Hand aan Roemenië te Schoonhoven. Betrokkene zamelde kleding in, zorgde ervoor dat de kleding gerepareerd en gewassen was, hielp bij het sorteren en het inladen. Zij heeft Roemenië eenmaal bezocht en onderhield lange tijd contact met een paar families.

Betrokkene collecteerde voor diverse instellingen, zoals het Astmafonds, Rode
Kruis, de Hartstichting en het KWF.
In 2018 ontving zij de erespeld van de gemeente Lopik.

Mevrouw A.M. Boom-Zwijnenburg uit Benschop en De heer D.C. Boom uit Benschop

beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • 2003 - heden Het echtpaar Boom-Zwijnenburg is sinds 2003 pleegouder bij De Rading Jeugd- en Opvoedhulp. De heer en mevrouw Boom hebben al voor twaalf pleegkinderen gezorgd. Ook vangen zij kinderen in crisissituaties op en staan zij klaar voor andere pleeggezinnen als die uit de brand moeten worden geholpen.

Mevrouw A.M. Boom-Zwijnenburg is werkzaam bij Vierstroom Zorg Thuis.
De heer D.C. Boom is werkzaam bij Terberg Benschop B.V.

Foto: Leo bennis (onderin het bericht nog meer foto's gemaakt door Leo bennis)

De heer G. Griffioen uit Lopik

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer G. Griffioen, tot zijn pensionering in 2015 werkzaam geweest als conciërge van de Christelijke Scholengemeenschap Willem de Zwijger te Schoonhoven, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1975 - heden: Vrijwilliger bij de Brugkerk van de Protestantse Gemeente Lopik. Betrokkene fungeerde als diaken, jeugdouderling en pastoraal ouderling. Ook was hij sinds 1977 lid van het kerkkoor, waarvan vele jaren in de functie van voorzitter. Daarnaast initieerde en organiseert hij sinds 1994 de jaarlijkse rommelmarkt. Bovendien was hij de oprichter en voorzitter van de Volkskerstzang en lid van de activiteitencommissie.
 • 1999 - heden: Voorzitter van de IJsclub Centrum te Lopik. Betrokkene onderhield het terrein en realiseerde het nieuwe clubgebouw. In het geval dat de ijsbaan was geopend, was hij op alle schaatsdagen aanwezig.
 • 2009 - heden: Lid en bestuurslid van het Weteringkoor te Cabauw. Betrokkene is het aanspreekpunt voor de boekingen. 

Foto: Gemeente Lopik

 

De heer H. Visée uit Lopik

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer H. Visée, tot zijn pensionering in 2017 werkzaam als directeur van Woningbouwvereniging Goed Wonen te Benschop en momenteel zelfstandig ondernemer, ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1978 - heden: Lid, secretaris en penningmeester van Volleybalvereniging LVV te Lopik. Ook fungeerde betrokkene als trainer van de diverse teams en als (bonds)scheidsrechter. Verder is hij betrokken bij diverse projectactiviteiten.
 • 2010 - heden: Medeoprichter en penningmeester van de Stichting Lopik Betrokken. De stichting zet zich in voor de Lopikse gemeenschap. Daarnaast organiseert betrokkene onder andere de avondvierdaagse, de Lekstreekbus en de kerstboomplaatsing op het dorpsplein en verricht hij diverse technische werkzaamheden.

Ook is betrokkene penningmeester van de Stichting Beursvloer Lopik (ontstaan vanuit de Stichting Lopik Betrokken).

 • 2010 - heden: Bestuurslid en penningmeester van Stichting Dorpshuis De Schouw. Naast zijn bestuurstaken zet betrokkene zich in tijdens de openingsuren van het dorpshuis en bij diverse evenementen.


Mevrouw S.M.J. Wildschut-van Houten uit Benschop

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw S.M.J. Wildschut-van Houten, werkzaam als verzorger bij AxionContinu, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1995 - 2007: Vrijwilliger bij Basisschool Sint Victor te Benschop. Betrokkene fungeerde onder andere als lees-, overblijf-, fluor- en luizenmoeder. Verder hielp ze mee bij diverse feestactiviteiten.
 • 2000 - 2013: Vrijwilliger bij de R.K. Geloofsgemeenschap H. Victor te Benschop. Betrokkene was lid van de werkgroep kindervieringen; zo hield zij zich bezig met het voorbereiden en begeleiden van de kindervieringen, het maken van een boekje en het kinderkoor. Daarnaast was zij lid van de pastoraatsgroep waar zij medeverantwoordelijk was voor de catechese.
 • 2006 - heden: Vrijwilliger bij de Benschopse Volleybal Club (Bevoc). Betrokkene is jeugdcommissielid en contactpersoon en fungeert onder andere als begeleider tijdens diverse toernooien.
 • 2009 - heden: Medeoprichter en penningmeester van en vrijwilliger bij de Stichting Omnisport te Benschop. Deze stichting geeft mensen met een beperking de mogelijkheid om op hun eigen niveau te kunnen sporten. Daarnaast is zij medeorganisator van onder andere de avondvierdaagse, de atletiekweek en allerlei andere activiteiten. Verder fungeert ze als chauffeur en doet ze boodschappen.

 

De heer K. de Wit uit Polsbroek

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer K. de Wit, voormalig agrariër, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1974 - heden: Vrijwilliger bij de Hervormde gemeente Polsbroek en Vlist. Betrokkene brengt wekelijks het collectegeld naar de bank. Verder heeft hij als lid van de kerkenraad, diaken en ouderling gefungeerd.
 • 1986 - heden: Bestuurslid van Basisschool Eben Haëzer te Polsbroek.
 • 1986 - heden: Bestuurslid en penningmeester van de SGP-fractie. Daarnaast heeft betrokkene gedurende twee jaar als raadslid van de voormalige gemeente Polsbroek gefungeerd.
 • 1995 - 2010: Bestuurslid van de Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Lopikerwaard.
 • 2002 - heden: Secretaris van de Roemenië Commissie van de Hervormde gemeente Polsbroek en Vlist. Ook draagt betrokkene onder andere bij aan het sorteren en inpakken van tweedehands kleding voor onder andere de zustergemeente Bagy. Betrokkene heeft meerdere bezoeken aan Bagy gebracht en heeft aan de inwoners zijn kennis over het boerenbedrijf overgebracht. Ook verschafte hij een aantal Roemeense echtparen onderdak op zijn agrarisch bedrijf om zo het boerenbedrijf te leren kennen en de opgedane kennis over te kunnen brengen aan de inwoners van Bagy. Verder coördineert hij het ophalen van oud papier en was hij een van de drijvende krachten achter de Boerenmarkt.
 • 2005 - 2011 Tweede voorzitter van de Mannenvereniging Calvijn te Polsbroek. Daarnaast droeg betrokkene bij aan het organiseren van activiteiten.

Betrokkene is sinds 2010 vrijwillig actief bij Vakgarage De Wit in Schoonhoven.
Hij verricht onder andere tuinwerkzaamheden en draagt zorg voor het wegbrengen
en halen van auto's en onderdelen.

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan inwoner van Lopik in gemeente Westerkwartier, provincie Groningen

Tijdens de zogenaamde 'Lintjesregen' op vrijdag 26 april 2019 reikte waarnemend burgemeester Wiersma van de gemeente Westerkwartier (provincie Groningen) namens Zijne Majesteit de Koning een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer T.D. Leicht, inwoner van de gemeente Lopik.

De heer Leicht woont sinds 2018 in de gemeente Lopik en heeft zich vele jaren vrijwillig ingespannen ten bate van de samenleving in onder andere de voormalige gemeenten Marum en De Wilp. Beide dorpen behoren sinds 1 januari 2019 tot de gemeente Westerkwartier in de provincie Groningen.

De heer T.D. Leicht uit Lopik

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer T.D. Leicht ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 2002 - 2011 Voorzitter Raad van Commissarissen Timpaan Groep (voorheen Stichting Ploeg)
 • 1991 - heden Voorzitter Stichting Dorpshuis Op de Welle
 • 1988 - 1992 Adviserend Bestuurslid Tennisvereniging De Wilp
 • 1988 - 1992 Ouderling en actief bij begraafplaats voor Hervormde gemeente Opsterland Noord

Foto: Mevrouw R. van Dijk


Meer informatie | Gemeente Lopik

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Uitvaartverzorging Midland
ZZpijl