Alles van Lopik
Bekijk de agenda

De Copen Open Dag plus Windpark

De Copen Open Dag plus Windpark
Lopik Geplaatst 18 juni 2017

Afgelopen zaterdag 17 juni 'De Copen Open Dag' konden bezoekers binnen kijken bij bedrijven en was het Plus het Windpark is open voor Pubbliek.

Bedrijven met de deuren open voor belangstellenden en mensen die op zoek zijn naar een baan, stageplek, leerwerkplek, werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk.

Het was leuke en laagdrempelige manier om met elkaar in contact te komen!

Klik op onderstaande foto voor een kleine impressie gemaakt door Leo Bennis:

 

Windpark Lopik open voor publiek tijdens open dag de Copen


Op bedrijventerrein De Copen heerste volop bedrijvigheid. Op 17 juni openende de bedrijven van dit bedrijventerrein hun deuren om de bezoekers te laten beleven wat er allemaal gebeurt. Voor Eneco, de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en de gemeente Lopik was dat de aanleiding om een van de windmolens op die dag open te stellen en bezoekers te vertellen welke mogelijkheden er zijn om anders met energie om te gaan.

Binnen de energievoorziening zijn er grote veranderingen in Nederland. Ons land zit midden in de overgang van traditionele energievoorziening naar duurzame energie. Graag vertellen we de bezoekers meer over de mogelijkheden die er zijn om anders om te gaan met energie. De volgende organisaties zijn aanwezig:

  • De gemeente Lopik vindt het belangrijk om de overstap naar duurzame energie te stimuleren, zodat een bijdrage geleverd wordt aan het afgesloten Energieakkoord. Zo is onlangs besloten zonnepanelen aan te brengen op het gemeentehuis en de gemeentewerf/brandweerkazerne.
  • NMU en Milieu Utrecht staat voor een mooie en duurzame provincie en levert graag haar bijdrage aan de transitie naar schone energie, met respect voor de omgeving (mensen, landschap, natuur). De NMU kan en wil een burgercoöperatie helpen oprichten en ondersteunen.
  • Onder leiding van Eneco kan een kijkje worden genomen in een van de windmolens. Daarnaast kunnen de bezoekers terecht voor vragen over het opwekken van duurzame energie, zowel voor bedrijven als huishoudens. 
  • Provincie Utrecht; zij wil de omslag naar schone energie stimuleren en heeft daarbij als doel dat op het grondgebied van de provincie niet meer energie wordt verbruikt dan wordt opgewekt. Dat kan door duurzamere opwekking en door energiebesparing.
  • AlliantiePlus: ‘de bewoner aan de knoppen; renoveren voor iedereen'. Tot niveau van energieneutraal! (www.alliantieplus.com).
  • We Drive Solar: Eindeloze mobiliteit met de kracht van de zon; 100% elektrische auto delen met de buurt, dat kán! (www.wedrivesolar.nl).
  • In2ecobuildings: Nul-Op-De-Meter (NOM) of Beter, energieneutrale & andere duurzame oplossingen voor je woning. Advies om je woning te laten (ver)bouwen naar energieneutraal of zelfs energieleverend. Zonder in te leveren op comfort. Voor uitvoering werkt In2ecobuildings samen met Center4Energy.

Windpark Lopik

Windpark Lopik bestaat uit drie windmolens en is in 2007 geopend. Samen leveren deze windmolens voldoende windstroom voor ruim 4.000 huishoudens. Het windpark ligt bij het industrieterrein aan de Copenweg 3 in Lopik

Eneco Groep

Eneco Groep is een groep van bedrijven die internationaal actief is op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met onze klanten, partners en 3.500 medewerkers werken we aan onze missie: duurzame energie van iedereen. We investeren in windparken, biomassacentrales, warmte en zonneparken om het aanbod van duurzame energie te vergroten. En we ontwikkelen innovatieve producten en diensten, zodat onze klanten zelf de regie nemen over hoe ze energie opwekken, opslaan, gebruiken of delen. www.enecogroep.nl

Natuur en Milieufederatie Utrecht

De NMU geeft in de provincie Utrecht een krachtige stem aan de kwetsbare waarden van natuur, milieu en landschap. Samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden werkt de NMU aan natuur- en milieuvriendelijke oplossingen. De NMU creëert en neemt initiatieven die de provincie duurzamer maken.

Gemeente Lopik

De gemeente Lopik ligt in het Groene Hart en telt ruim 14.000 inwoners, verspreid over negen kernen. De rivier de Lek, het weidse groene landschap en de dorpse kleinschaligheid bieden een aantrekkelijk woonklimaat, rust en ruimte. 
Duurzaam leven, wonen en werken met evenwicht tussen mens, natuur en economie is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. De gemeente Lopik vindt het daarom belangrijk om de overstap naar duurzame energie te stimuleren.

 


Meer informatie | www.decopen.nl | Foto's Leo Bennis

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug