Alles van Lopik
Bekijk de agenda

Lintjesregen Lopik 2018

Lintjesregen Lopik 2018
Lopik Geplaatst 26 april 2018

Tijdens de zogenaamde 'Lintjesregen' op donderdag 26 april 2018 reikt burgemeester de heer dr. L.J. de Graaf zes Koninklijke Onderscheidingen uit namens Zijne Majesteit de Koning.

De zes Koninklijke Onderscheidingen betreffen allemaal Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De ‘Lintjesregen' vond plaats in Dorpshuis XXL, Oranje Nassaustraat 31 in Benschop.

Klik op onderstaande foto voor een impressie gemaakt door Leo Bennis:

De heer H.A.T. Aantjes uit Lopik

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer H.A.T. Aantjes, inkoper/verkoper bij herenmode Speksnijder Modehuizen te Bergambacht, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:


• 1988 - 1997: Voorzitter en medeoprichter Jongerenkoor 'El Shaddai' te
Lopik. Tijdens concerten was hij spreekstalmeester.
• 1990 - heden: Vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Lopik.
Betrokkene is preekvoorziener en preeklezer, lid van de hoorcommissie en verzorger van de catechisatie.
Ook was hij ouderling, jeugdouderling en medewerker kindernevendienst.
• 2005 - 2010: Voorzitter van de Schooladviesraad (SR) van christelijke
basisschool De Nieuwe Wiel Lopik.
• 2009 - 2011: Lid van het afdelingsbestuur van het CDA, afdeling Lopik.

De heer E.A. de Leeuw uit Polsbroek

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer E.A. de Leeuw, werkzaam als assemblagemonteur bij Terberg Benschop B.V. (specialist van voertuigen), ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

• 1982 - heden: Vrijwilliger bij en bestuurslid van Voetbalvereniging
SPV'81 te Polsbroek. Betrokkene fungeert als scheidsrechter en heeft een adviserende rol bij arbitrale zaken. Verder was hij lid van de jeugdcommissie en leider van een damesteam.
• 1990 - heden: Bestuurslid en penningmeester van de Stichting Sportraad
Lopik. Periodiek overleg met de wethouder belast met sportzaken, bijwonen van (jubileum)recepties en kampioenswedstrijden van sportverenigingen en het mede-organiseren van en optreden als jurylid en juryvoorzitter voor het jaarlijkse sportgala behoren tot de taken van betrokkene. Ook fungeerde hij vele jaren als voorzitter van de Commissie Buitensport.
• 1999 - 2017: Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Benschop.
Betrokkene heeft als diaken, penningmeester, organisator van activiteiten, lid van de werkgroep missionaire-diaconale taken en lid van de Commissie van Beheer gefungeerd.

 

Mevrouw M. Müller-Meerveld te Benschop

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw M. Müller-Meerveld, werkzaam als officemanager bij Van Rossum Makelaars, ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

• 1996 - heden: Vrijwilliger bij en bestuurslid van de Volleybalvereniging
Bevoc in Benschop. Betrokkene fungeert als trainer/coach van twee teams. Daarnaast is zij lid van de websitecommissie en de jeugdcommissie en was zij lid van de technische commissie.
• 1999 - heden: Voorzitter van de Oranjevereniging Benschop.
• 2009 - heden: (Mede)oprichter en voorzitter van de Stichting Omnisport
Benschop. De stichting houdt zich bezig met de organisatie van een wekelijkse sport- en spelactiviteit voor kinderen met een beperking. Zij fungeert tevens als trainer.
• 2015 - heden: Vrijwilliger bij de Vereniging Vakantie Ontspanning
Benschop. Betrokkene zet zich in voor de organisatie van de atletiekweek.

Mevrouw Müller-Meerveld is sinds 2011 mantelzorger/ondersteuner van haar ouders en is vrijwillig actie in het verzorgingstehuis waar haar moeder woonachtig is. Daarnaast is zij medeorganisator van de Avondvierdaagse in Benschop.

De heer H. Stigter te Jaarsveld

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer H. Stigter, werkzaam bij de gemeente Lopik als voorman van de buitendienst, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

• 1982 - 2016 Secretaris van de Protestants Chr. Begrafenisvereniging
Lopik e.o.
• 1986 - heden Lid van de vrijwillige brandweer van Lopik.
• 1988 - heden Hoofdkoster van de Nederlands Hervormde Gemeente
Jaarsveld.
• 1988 - heden Bestuurslid van de Stichting Bazaar Jaarsveld. Betrokkene
zet zich voor verschillende activiteiten gedurende het jaar in, zoals de jaarlijkse bazaar. Ook zet hij zich in voor de catering tijdens de bingoavonden. De Stichting Bazaar Jaarsveld haalt door middel van activiteiten geld op voor school, de kerk, het verenigingsgebouw en de zangvereniging in Jaarsveld.

De heer E.J. Vos te Benschop

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer E.J. Vos, werkzaam als assemblagemedewerker bij Terberg Benschop, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

• 1992 - heden Vrijwilliger bij de Buurtvereniging Vrede, Vrijheid en
Vreugde te Polsbroekerdam. Betrokkene is bij de organisatie van de jaarlijkse feestweek actief bij het opbouwen en afbreken van de tent, de muntverkoop en het opruimen. Betrokkene is ook actief bij het ophalen van de contributie.
• 1997 - heden Bestuurslid van en vrijwilliger bij de Voetbalvereniging
Benschop. Betrokkene is actief als leider en organiseert de jeugdtoernooien. Ook verzorgt hij de sponsoring, is hij lid van de onderhoudscommissie en draait hij bardiensten. Twee jaar geleden heeft betrokkene vanuit de voetbalvereniging het initiatief genomen tot de Bereveldrit, een wielerwedstrijd. Dit is inmiddels een jaarlijks festijn dat betrokkene eigenstandig organiseert. Het deelnemersveld bestaat uit zowel de Nederlandse top op plaatselijke amateurs.
• 2001 - heden Vrijwilliger bij evenementen voor de Wieler Tour Club
Woerden. Betrokkene verzorgt bij de wedstrijden het opbouwen en opruimen van het parcours.
• 2011 - heden Vrijwilliger bij de Stichting De Watertorentrek. Betrokkene
verricht bij deze jaarlijkse trekkerwedstrijd hand- en spandiensten.
• 2011 - heden Vrijwilliger bij Abrona Benschop (een instelling voor mensen
met een verstandelijke beperking). Betrokkene is verantwoordelijk voor de driewekelijkse fietsavonden voor de bewoners. Hij controleert en repareert de fietsen en tandems, zorgt voor voldoende vrijwilligers en verzorgt de catering.

 

Mevrouw H. Wiegeraad-Molenaar te Benschop

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw H. Wiegeraad-Molenaar is eigenaar van Bloembinderij De Hooibergh in Benschop. In die hoedanigheid begeleidt zij stagiaires van het Wellant College in Montfoort. Daarnaast ontplooide zij de volgende activiteiten:

• 1995 - 2005 Oprichter en bestuurslid van de Speeltuinvereniging
Benschop. Betrokkene zorgde dagelijks voor een speeltuin in haar buurt (opruimen, zandbak afdekken etc.) en pleegde overleg met de gemeente.
• 1996 - 2016 Vrijwilliger bij en vicevoorzitter van de Stichting Oranje
Benschop. Betrokkene deed onder meer aan sponsorwerving, verkocht lootjes en organiseerde activiteiten zoals een gondelvaart, de Zeskamp en de Highland Games.
• 1999 - 2007 Vrijwilliger bij en lid van de Ouderraad van de Eben
Haëzerschool in Benschop. Betrokkene fungeerde onder meer als klassenmoeder en regelde/coördineerde in die hoedanigheid de hulpouders, fungeerde als voorlees- en luizenmoeder, verrichtte schoonmaakwerkzaamheden en was actief bij alle activiteiten/evenementen van de school.
• 2011 - 2016 Pleegouder voor De Rading (Jeugd- en Opvoedhulp) te
Utrecht. Betrokkene nam twee jonge kinderen in huis en heeft ze verzorgd tot de jongste de leeftijd van twaalf bereikte.

 


Meer informatie | Gemeente Lopik | Foto's Leo Bennis

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug